Het zoeken naar de juiste kandidaat is niet altijd een makkelijk proces. De eisen waaraan de kandidaat dient te voldoen zijn vaak wel helder gedefinieerd, maar het hele proces wat hier achteraan komt is vaak minder vanzelfsprekend. Adverteren, kandidaat bereik, selecteren en uiteindelijk de interviews zijn tijdrovend en kostbaar. En wordt nog lastiger als uit gelijkwaardige kandidaten een keuze moet worden gemaakt, want welke persoonlijke kenmerken geven nou nèt de doorslag?  Klinkt bekend?   En dan de overweging gemaakt om het recruiting proces uit te besteden?

De eerste drempel wordt al opgeworpen direct na het duidelijk profileren van de kandidaat en de schets van de organisatie. Op welke wijze ga je vissen in de vijver? En waarom zou juist die ene persoon voor jou willen werken?  Het globale antwoord is dan vaak tweeledig: Adverteren (breed) of headhunting (specifiek)

Beide methodieken zijn beproefd. Adverteren brengt de vraag onder een groot publiek. Maar welk publiek? En welke response volgt hier op? Is het nieuwsgierigheid of zijn het echt gemotiveerde potentiële kandidaten? Van de soms honderden reacties zal uiteindelijk een klein deel daadwerkelijk passen binnen de geschetste kaders, maar het kost een enorme inspanningsverplichting om de reacties op hoofdlijnen te beoordelen.

Bij headhunters werkt men veel specifieker en veelal vanuit een eigen kennisnetwerk. Dit resulteert in een nauwe zoektocht met een zeer beperkt aantal kandidaten waarbij de motivatie al bekend is. Een goede headhunter levert. Punt.

Er is één niet te onderschatten punt van aandacht voor de beide methodieken en dat zijn de kosten. Breed adverteren kost relatief veel geld en de juiste kandidaat selecteren vergt een behoorlijke inspanning. De headhunter filtert zelf, maar rekent zeer forse bedragen aan fees.

Andere aanvliegroute

Wij hebben hiervoor een andere concept uitgedacht. Waarom niet het combineren van beide trajecten met een beperking in de advertentiekanalen en met filtering van de kandidaten?  Wij hebben ondervonden dat met name het midden- en hoger segment prima in staat is gebleken zelf de weg te zoeken binnen de vacaturevijver, en dus ook actief is binnen de eigen netwerken als het gaat om een positieverandering. Koppel dit aan de filtering op basis van de kennisvraag en attitudes en zet dit actief uit in de markt. Regel vervolgens de interviews en selectierondes en biedt op basis van de uitkomsten een selecte groep kandidaten aan die minimaal aan 85% tot 90% van de gevraagde criteria voldoen. Dan is het grootse deel van de overhead al opzij geschoven.

En gesteld dat de kandidaat in kwestie de positie mag gaan bekleden? Wordt het een dienstverband met een voorlopige looptijd of is de 2 maanden proeftijd afdoende? Wij bieden hiervoor een alternatief aan middels payrolling. De kandidaat komt binnen uw organisatie te werken maar de juridische werkgeversaansprakelijkheid loopt via ons. Na minimaal 3 maanden of maximaal 960 uur (6 maanden) kan de kandidaat zonder fee vergoeding worden overgenomen. De reguliere vergoeding vindt op uurloon basis plaats. Kostprijs technisch is deze oplossing wel iets duurder, maar u bent wel volledig af van alle aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en overige aspecten. Hiermee kan de proefperiode een beter beeld geven op een langere termijn.

En hoe zit het dan met ons verdienmodel?

Eenvoudig gesteld wordt er voor het vaststellen van het door te berekenen uurtarief een factorberekening gehanteerd (afhankelijk van ondermeer de CAO afspraken) welke als opslag boven op het uurtarief van de kandidaat wordt gestapeld. Hierin zit een uurmarge verwerkt welke wij als fee berekenen. Het overeengekomen tarief is altijd inclusief de factor en fee.

Werving en selectie tegen een laag vast tarief

Waarom moeilijk doen als het ook transparant kan. Werving en selectie van kandidaten doen we vanuit onze eigen kennispool en netwerken, en met behulp van specifieke advertentie- en wervingkanalen. Hiervoor worden ondermeer PI, Indeed en Jooble  gebruikt, maar gelijktijdig halen meerdere job boards informatie bij ons op. Afhankelijk van de open positie en eisen ten aanzien van kennisniveau en expertise is de ervaring dat binnen 5 werkdagen een eerste kandidaatselectie beschikbaar is.

Een laag vast tarief van €899,- ex btw  per geplaatste kandidaat.

Slagen we er niet in om een geschikte kandidaat te selecteren en daadwerkelijk om te zetten in een succesvolle afronding (aannemen of plaatsing) dan kost het de opdrachtgever, u dus, helemaal niets. Een “No Cure-No Pay model” met een nihil aan risico’s.