Gebruik maken van (deels in eigen huis ontwikkelde) geavanceerde technieken om fileresearch, advertising search en executive search direct op een zeer efficiënte wijze de beste kandidaat aan uw aanvraag te koppelen. Wij zijn eigenwijs genoeg om kandidaten te presenteren die niet altijd aan het standaard plaatje lijken te voldoen. Leeftijd is voor ons van ondergeschikt belang, het is de kennisbagage en ervaring die met name bij inlenen ervoor zorgt dat de kandidaten naadloos in de organisatie inpasbaar zijn. Prijstechnisch maakt dit voor de opdrachtgever geen verschil.

Wij zijn een meedenkende partner: wij stemmen ons werk af op uw reguliere bedrijfsvoering. Op alle niveaus binnen de organisatie wordt meegedacht over de hoogste efficiency en de beste werkwijze voor een optimaal resultaat. Wij werken dus niet alleen voor u, maar vooral mét u. Dat is onze kracht. Omdat we ons beperken tot specifieke aandachtsgebieden kan er bij een inlenersvraag adequaat worden voorgesorteerd. Altijd op een open, eerlijke en transparante werkwijze, dát werkt gewoon!

Wij hanteren hierbij een duidelijke visie als vertrekpunt:

“Er zal nooit onderscheid gemaakt worden tussen mensen. De enige onderscheidende factor is kennis”

Uitgangspunt is de bemiddeling van kandidaten met het oog op langdurige projecten. Daarnaast kunnen wij ook voldoen aan ad-hoc aanvragen voor bijvoorbeeld inval-krachten. Ons kandidatenbestand bestaat uit voornamelijk MBO+, HBO en WO kandidaten voor diverse branches, met name in het Noorden, Midden- en Oost Nederland.

Wij richten ons uitsluitend op de kernactiviteiten. Daar hebben we de kennis voor in huis en daar zijn we goed in. Alles rondom de administratieve processen aangaande inlenerscontracten en personeelsadministratie besteden wij uit aan onze samenwerkingspartner Direct Payrolling Arnhem. Zij hebben personeelsadministratie en verloning als kernactiviteit. Hierdoor zijn we in staat om elkaar te versterken en individueel te doen waar we goed in zijn.

Wij hanteren en respecteren de NBBU CAO afspraken en voorschriften.  Daarnaast zijn we NEN 4400-1 gecertificeerd.

Inhuur en recruiting van personeel is een proces waarbij diverse stakeholders zijn betrokken. Gedurende het traject vanaf het eerste contact t/m plaatsing zijn Directie, Inkoop, HR, Finance maar zeker ook het Lijnmanagement belangrijke gesprekspartners voor ons.

Maak gebruik van het contactformulier en stel uw vragen. Ook om direct digitaal toegang te krijgen om u als inlener aan te melden!