Wij willen de meest waardevolle recruiter en kennisbemiddelaar zijn. Simpelweg omdat we beter luisteren, verder denken en de markt willen overtuigen de hokjesgeest te verlaten. Daarom investeren we meer in slimme hulpmiddelen. Kunnen we tijd stoppen in waar het echt om gaat – mens en kennis optimaal samenbrengen. Dat doen we onder de noemer Werkt gewoon. We doen niet aan mooipraten, maar komen met oplossingen die écht werken. Op een open en transparante wijze.

We gaan hierbij uit van de kennisvraag en de mens die dit kan invullen. Nooit vanuit begrenzingen maar vanuit invulling op basis van kennis, kunde en persoonlijkheid. Die ingrediënten vormen uiteindelijk de match waar vraag en aanbod bij elkaar komen. En dit is tevens onze filosofie om vorm te geven aan onze passie voor mens en kennis.

Alleen al daarom willen wij je kennis laten maken met onze eigenzinnige, eigenwijze, soms zelfs tegendraadse visie en werkwijze. Tegendraads door dwars tegen alle vooroordelen in te gaan, en eigenwijs omdat we niet zomaar willen en kunnen accepteren dat kennis en kwaliteit van mensen ondergeschikt is aan stereotype denktrends.

“Er zal nooit onderscheid gemaakt worden tussen mensen. De enige onderscheidende factor is kennis”