Streng regelgevend én een halfjaarlijkse inspectie op de administratieve huishouding conform de NEN 4400-1 norm door een certificerende bevoegde instantie. Dat is in een notendop wat de nationale norm NEN 4400-1 behelst. Uitgangspunt is dat “het huis” op orde moet zijn conform de eisen die gesteld worden aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van arbeid. Hieronder vallen ondermeer de afdracht van sociale premies en belastingen, het administreren van ID documenten, de controle op geldigheid hierop en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid volgens de Nederlandse wetgevende instanties. Doel van het NEN 4400-1 certificaat is het risico voor opdrachtgevers te beperken.

Zekerheid voor U, zekerheid voor ons

Door onze backoffice activiteiten onder te brengen bij Direct Payrolling Arnhem (onderdeel van de Direct Service Groep) onderscheiden wij ons van andere niet- NEN 4400-1 gecertificeerde ondernemingen en haar opdrachtgevers door de zekerheid te bieden dat zij daarmee een zo beperkt mogelijk (financieel) risico lopen, op onder andere verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties.

Opdrachtgevers die samenwerken met een NEN 4400-1 gekwalificeerde onderneming, worden namelijk, tevens onder voorwaarden, vrijgesteld voor de inlenersaansprakelijkheid.

Daarnaast zijn wij via deze koepel ook aangesloten bij de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen