Mensen maken het verschil. Om voor uw organisatie het verschil te maken, zorgen wij met onze unieke aanpak voor de juiste mens op de juiste plek. Werving & selectie via Werkt gewoon garandeert een professioneel proces met een persoonlijke aanpak. Zowel mens als organisatie wordt daar beter van. De inzet van digitale hulpmiddelen versnellen en vereenvoudigen het voorselectie proces, maar is slechts gereedschap in samenspel met de menselijke factor.

Gegevens bij jezelf houden

Enerzijds wordt met hulp van digitale weging op een objectieve manier een eerlijker werving- en selectieproces mogelijk gemaakt, maar het veelgeroemde analyse model waarbij met “Big Data” zelfs een voorspellende analyse kan worden gedaan over hoe iemand in de toekomst zou kunnen presteren gaat ons veel te ver. Sterker nog, wij zien hier ook een serieus probleem de kop opsteken. Welke algoritmen bepalen de uiteindelijke keuzes en wie is hiervoor verantwoordelijk? Om dan nog maar niet te spreken over integriteit en privacy, want wat wordt er “meegenomen” in de kandidaat profielen?

Voor ons zijn contracten met Big Data partijen dan ook geen optie, en worden Saas of Cloud gerelateerde oplossingen voor de kandidaat selectie ook bewust niet gebruikt. Dat is ondermeer de reden dat we daarom gekozen hebben voor het in eigen beheer houden van de de applicatie CATS waar de kandidaat profielen in opgenomen worden. Wij maken géén gebruik van de standaard Saas variant maar hebben zowel de applicatie als de databases in een eigen, veilige omgeving zonder koppelingen naar derde partijen toe. Inrichten kost tijd, zelf de algoritmen bouwen kost tijd, maar het resultaat is wel dat we zélf kunnen bepalen welke criteria van belang zijn, en dat gegevens binnenshuis blijven. Wij vinden dat een geruststellend idee.

Efficiënt proces

Wij hebben in onze werkwijze duidelijk de nadruk liggen op de elementen die de meeste waarde toevoegen voor u en veel zaken weggelaten die dat in de praktijk niet doen. Wij kunnen doen waar we goed in zijn; de beste kandidaten vinden voor uw organisatie. Wij worden niet belast met allerlei administratieve processen. Dankzij onze werkwijze kunt u er van op aan dat als wij een kandidaat voorstellen, wij deze kandidaat bij voorbaat al gecheckt hebben. Dat doen we omdat u in de praktijk het beste geholpen bent met een professioneel en persoonlijk passende kandidaat en niet met een snel verstuurd cv die matcht op hoofdlijnen.

Digitaal versus mens

Digitalisering draagt bij aan een eerlijker werving- en selectieproces. De gegevens worden immers op een objectieve manier verzameld.  En dat bespaart veel kosten. Het werving- en selectieproces gaat sneller én de kans op mismatches wordt aanzienlijk kleiner. Worden digitale hulpmiddelen dan toch echt de ideale oplossing waar we allemaal op gewacht hebben? Nee, digitaal alleen gaat het niet waarmaken. Het is een hele waardevolle aanvulling, maar de menselijke factor werkt uiteindelijk verrijkend en is voorlopig niet te vervangen.